Nasıl Başvurabilirim?

Aşağıdaki formu doldurarak, bu etkinliğe katılabilirsiniz:

 

Sahiplik PUBG Corporation’a teslim edilen tüm ve her Oyuncu İçeriği, Oyuncu İçeriği’nin yaratıldığı andan itibaren PUBG Corporation’ın malı sayılacak ve öyle kalacaktır. PUBG Corporation ve ona bağlı kuruluşlar (bundan sonra “PUBG” olarak anılacaktır), her türden tüm Oyuncu İçeriği için şimdi bilinen ve sonradan var olacak olan tüm telif hakları ve fikri mülkiyet haklarına ebediyen tüm dünyada ayrıcalıklı olarak sahip olacaktır. Üstte yazılanların geçerli olmadığı veya uygulanamadığı anlarda, her ve tüm Oyuncu İçeriği’nin tüm fikri mülkiyet haklarıyla PUBG’ye devredildiğini kabul edersiniz. Oyuncu İçeriği’nin ilişkilendirilemediği anlarda, Oyuncu İçeriği’ni PUBG’ye teslim ederek, PUBG’nin tüm dünyada ebediyen direkt veya endirekt olarak tüm Oyuncu İçeriği’ni ticari veya başka hangi amaçla olursa olsun, var olan veya ileride olabilecek tüm çevrelerde, Oyuncu İçeriği’ni sunan veya yaratana tazminat veya kredi vermeden değiştirme, uyarlama, çoğaltma, yayımlama, yayma, oynatma, satma, çevirme, dağıtma ve onun türevlerini oluşturma konusunda değiştirilemez şekilde yetkili olduğunu kabul edersiniz. PUBG’nin Oyuncu İçeriği’ni kullanması ile ahlaki haklar, mahremiyet hakları, yayın hakları, var olan materyal veya fikirler için para hakkı dahil herhangi bir hakkınızı ihlal ettiği iddiasından vazgeçersiniz.